Hoạt động

Trường Đại học Lạc Hồng nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”

Sáng ngày 10/01/2014 tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội. Cũng trong dịp này đơn vị trường Đại học Lạc Hồng đã vinh dự được trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”  từ năm 2011 – 2013 và Thư Tri ân của Hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiều năm qua với trách nhiệm vì cộng đồng, vì nạn nhân chất độc da cam, NGND.TS Đỗ Hữu Tài – Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng đã chăm lo, giúp đỡ thường xuyên cho 20 nạn nhân chất độc da cam tại huyện Cẩm Mỹ và huyện Định Quán với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, giúp giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng cho những nạn nhân.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

- See more at: http://lhu.edu.vn/21/24313/Truong-Dai-hoc-Lac-Hong-nhan-bang-khen-cua-UBND-tinh-Dong-Nai-trong-phong-trao-thi-dua-Vi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-.html#sthash.RzIm0AzN.dpuf

Sáng ngày 10/01/2014 tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội. Cũng trong dịp này đơn vị trường Đại học Lạc Hồng đã vinh dự được trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”  từ năm 2011 – 2013 và Thư Tri ân của Hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiều năm qua với trách nhiệm vì cộng đồng, vì nạn nhân chất độc da cam, NGND.TS Đỗ Hữu Tài – Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng đã chăm lo, giúp đỡ thường xuyên cho 20 nạn nhân chất độc da cam tại huyện Cẩm Mỹ và huyện Định Quán với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, giúp giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng cho những nạn nhân.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

- See more at: http://lhu.edu.vn/21/24313/Truong-Dai-hoc-Lac-Hong-nhan-bang-khen-cua-UBND-tinh-Dong-Nai-trong-phong-trao-thi-dua-Vi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-.html#sthash.RzIm0AzN.dpuf

Sáng ngày 10/01/2014 tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội. Cũng trong dịp này đơn vị trường Đại học Lạc Hồng đã vinh dự được trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”  từ năm 2011 – 2013 và Thư Tri ân của Hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiều năm qua với trách nhiệm vì cộng đồng, vì nạn nhân chất độc da cam, NGND.TS Đỗ Hữu Tài – Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng đã chăm lo, giúp đỡ thường xuyên cho 20 nạn nhân chất độc da cam tại huyện Cẩm Mỹ và huyện Định Quán với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, giúp giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng cho những nạn nhân.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

- See more at: http://lhu.edu.vn/21/24313/Truong-Dai-hoc-Lac-Hong-nhan-bang-khen-cua-UBND-tinh-Dong-Nai-trong-phong-trao-thi-dua-Vi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-.html#sthash.RzIm0AzN.dpuf

Sáng ngày 10/01/2014 tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội. Cũng trong dịp này đơn vị trường Đại học Lạc Hồng đã vinh dự được trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”  từ năm 2011 – 2013 và Thư Tri ân của Hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiều năm qua với trách nhiệm vì cộng đồng, vì nạn nhân chất độc da cam, NGND.TS Đỗ Hữu Tài – Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng đã chăm lo, giúp đỡ thường xuyên cho 20 nạn nhân chất độc da cam tại huyện Cẩm Mỹ và huyện Định Quán với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, giúp giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng cho những nạn nhân.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

- See more at: http://lhu.edu.vn/21/24313/Truong-Dai-hoc-Lac-Hong-nhan-bang-khen-cua-UBND-tinh-Dong-Nai-trong-phong-trao-thi-dua-Vi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-.html#sthash.RzIm0AzN.dpuf

Sáng ngày 10/01/2014 tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội. Cũng trong dịp này đơn vị trường Đại học Lạc Hồng đã vinh dự được trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”  từ năm 2011 – 2013 và Thư Tri ân của Hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiều năm qua với trách nhiệm vì cộng đồng, vì nạn nhân chất độc da cam, NGND.TS Đỗ Hữu Tài – Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng đã chăm lo, giúp đỡ thường xuyên cho 20 nạn nhân chất độc da cam tại huyện Cẩm Mỹ và huyện Định Quán với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, giúp giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng cho những nạn nhân.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:

- See more at: http://lhu.edu.vn/21/24313/Truong-Dai-hoc-Lac-Hong-nhan-bang-khen-cua-UBND-tinh-Dong-Nai-trong-phong-trao-thi-dua-Vi-nan-nhan-chat-doc-da-cam-.html#sthash.RzIm0AzN.dpuf

Sáng ngày 10/01/2014 tại Hội trường Tỉnh ủy Đồng Nai, Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Hội. Cũng trong dịp này đơn vị trường Đại học Lạc Hồng đã vinh dự được trao tặng bằng khen của UBND tỉnh Đồng Nai trong phong trào thi đua “Vì nạn nhân chất độc da cam”  từ năm 2011 – 2013 và Thư Tri ân của Hội nạn nhân chất độc da cam/Điôxin tỉnh Đồng Nai.

Trong nhiều năm qua với trách nhiệm vì cộng đồng, vì nạn nhân chất độc da cam, NGND.TS Đỗ Hữu Tài – Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng đã chăm lo, giúp đỡ thường xuyên cho 20 nạn nhân chất độc da cam tại huyện Cẩm Mỹ và huyện Định Quán với tổng số tiền hơn 200 triệu đồng, giúp giảm bớt những khó khăn, ổn định cuộc sống, hòa nhập cộng đồng cho những nạn nhân.

Sau đây là một số hình ảnh của chương trình:


Hình 1: Bằng khen do UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng


Hình 2: Bằng tri ân tấm lòng vang do hội nạn nhân chất độc da cam / Điôxin tỉnh Đồng Nai trao tặng


Hình 3,4: NGND-TS Đỗ Hữu Tài -Hiệu trưởng nhà trường trao tặng quà cho gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam


Hình 5: Đoàn công tác trao tặng quà cho các nạn nhân

Ban vì sự tiến bộ phụ nữ